DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-56-3-33-39

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ВІЙСЬКОВИХ КЕРІВНИКІВ

В. Кузіна, Є. Шугалій, В. Пеньковський

Анотація


У статті розглянуто змістовні смислові характеристики професійної ідентичності військового керівника. Відзначено проблему дослідження професійної ідентичності як соціально-психологічного феномена. Емпірично досліджено ідентифікаційні характеристики військовослужбовців, які відображають трансформацію професійної ідентичності офіцера в умовах професійного навчання, що відображена в аспектах діяльнісного, перспективного та рефлексивного Я.


Ключові слова


ідентичність; професійна ідентичність; військовий керівник; офіцер; управління.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вінтоняк В.Ф. Професійне зростання офіцера в особистісному вимірі. Правничий вісник Університету “КРОК”. Вищий навчальний заклад “Університет економіки та права “КРОК” – Вип. 18 – К., 2014. – С. 109 –114.

Кокун О.М. Психологія професійного становлення сучасного фахівця: Монографія. – К.: ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2012. – 200 с.

Кун М. Эмпирическое исследование установок личности на себя/ М. Кун, Т. Макпартленд// Современная зарубежная социальная психология. Тексты. – М., 1984. – С. 180–188.

Осьодло В. І. Психологія професійного становлення офіцера : [монографія] / Осьодло В. І. – К. : ПП «Золоті Ворота», 2012. – 463 с.

Осёдло В.И., Винтоняк В.Ф. Теоретические аспекты профессионального «Я-образа» личности [Электронный ресурс] // Психология и право. 2013. Том 3. № 2. URL: https://psyjournals.ru/psyandlaw/2013/n2/61025.shtml

Психодіагностика: практикум / [уклад. Н.О. Данильченко, А.В.Вертель]. –2-е вид. випр. та допов. – Суми: Вид-во. Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. –144 с.

Психологічний словник [авт.-уклад. В.В. Синявський, О.П. Сергєєнкова; за ред. Н.А. Побірченко]. – К. : Науковий світ, 2007. – 274 с.

Рудяк І.В. Особливості професійної самосвідомості жінок-правоохоронців на різних етапах професіогенезу / Вісник Харківського національного університету №1065/ Серія “Психологія”, 2013. – С. 113 – 117.

Шнейдер Л. Б. Профессиональная идентичности : теория, эксперемент, тренинг : [учебное пособие] / Шнейдер Л. Б. – М.: Изд-во Московского психолого-социального института, 2004. – 600 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.