DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-56-3-40-47

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОЦІНКИ ДОСТОВІРНОСТІ ПОВІДОМЛЕНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

М. Кузьменко, І. Сіткарь

Анотація


У статті розкривається аспекти сучасного стану та перспектив оцінки достовірності інформації, яка повідомляється. Відбувається збільшення кількості психологічних досліджень, методів їх проведення, новітніх технологій задля покращення верифікації достовірності інформації. На теперішній час використовуються такі сучасні технічні засоби як поліграф, EyeDetect, інфрачервона камера та інші.


Ключові слова


оцінка достовірності; поліграф; психологічні методи; брехня; неконгруентність; психофізіологічні механізми.

Повний текст:

PDF

Посилання


Використання поліграфа в правоохоронній діяльності: проблеми та перспективи [Текст]: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7–8 листоп. 2015 р.). – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 244 с.

Волик А.М. Популярні питання про поліграф [Електронний ресурс] / А.М. Волик. – Режим доступу: http://yason.kiev.ua/uk/fag-detectori-l.html.

Егорова Т.М., Слипец Е.А. Особенности судебнопсихологической экспертизы коммуникативной деятельности, зафиксированной в материалах видеозаписи процессуальных действий // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: Зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Х.: Право, 2012. – Вип. 12. – С. 464-467.

Застосування психофізіологічних досліджень персоналу з використанням поліграфа у Міністерстві оборони та Збройних Силах України: навч.-метод. посіб. / [В.М. Малюга, С.П. Гришин, М.Д. Кузьменко та ін.]; за заг. ред. В.М. Малюги. – К.: НМЦ КП МО України, 2018. – 294 с.

Звіт про науково-дослідну роботу “Удосконалення методики проведення опитування персоналу з використанням поліграфа у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України” у 2-х частинах / НМЦ КП МО України. – Держ. реєстр. номер 0116U000633. – К., 2016. – 460 с.

Знаков В. В. Понимание в мышлении, общении, человеческом бытии / В. В. Знаков. – М.: Институт психологии «РАН», 2007. – 479 с.

Князев В. Полиграф и его практическое применение: Учеб. пособие / Владимир Князев, Георгий Варламов. – М.: “Принт-Центр”, 2012. – 859 с.

Наварро Д. Я вижу о чем вы думаете / Д. Наварро, М. Карлинс; пер. с англ. О. Г. Белошеев. – Минск: Попури, 2009. – 336 с.

Назаров О.А. Пам’ятка судді щодо нормативно-правової обґрунтованості проведення судової психологічної експертизи з використанням поліграфу. Інформаційний лист. – Одеса: НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області, 2013. – 18 с.

Оцінка достовірності: наукові дослідження та практика: збірка статей / за заг. ред. В.О. Шаповалова. – К. : Освіта України, 2017. – 220 с.- (Серія: Бібліотека Колегії поліграфологів України).

Походай М.Ю. Роль системы внимания в порождении речи / М.Ю. Походай, А.В.Мячиков // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин.– 2016. – Режим доступа:https://www.hse.ru/news/communication/181116160.html

Калька Н.М., Цивінська М.В.,Зубач І.М. Детекція брехні у спілкуванні: соціально-психологічний аспект: навч.-метод. Посібник / Н.М.Калька, М.В. Цивінська, І.М. Зу-бач. –Львів: ЛьвДУВС, 2017. –120с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.