DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-56-3-48-57

ОРГАНІЗАЦІЙНА (КОРПОРАТИВНА) КУЛЬТУРА У ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ОЦІНКА ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ Й ВПРОВАДЖЕННЯ

О. Куций

Анотація


У статті викладено результати теоретичного аналізу наукових та практичних публікацій з питання сутності, особливостей та перспектив цілеспрямованого впровадження системи управління організаційною (корпоративною) культурою в Збройних силах та інших військових формуваннях України. Встановлено, що такий підхід може виявитися достатньо ефективним в системі реформування силових відомств за багатьох обставин. Допускається з великою ймовірність те, що організаційна (корпоративна) культура є одним з ключових та базових факторів функціонування військово-професійних організаційних систем. Робиться висновок про перспективу запровадження виваженого та цілеспрямованого управління організаційною (корпоративною) культурою ЗС та інших військових формувань України, що здатне суттєво сприяти якості та швидкості реформування вказаних відомств та їх організацій за сучасними вимогами й стандартами.


Ключові слова


організаційна (корпоративна) культура; сутність та складові; перспективи запровадження; Збройні сили України.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аширов Д.А. Организационное поведение: учеб. – М. : ТК Велби, Проспект, 2006. – 360 с.

Занковский А.Н. Организационная психология: Учебное пособие для вузов по специальности «Организационная психология». – 2-е изд. – М.: Флинта: МПСИ, 2002. — 648 с.

Клименко А.А. Организационная и корпоративная культура: концептуальные различия // Молодой ученый. Ежемесячный научный журнал. № 11 (22) / 2010. Том II. Чита: ООО «Издательство Молодой ученый». – С. 173 – 179.

Колосович О.С. Психологічні особливості службової взаємодії офіцера з неформальними лідерами військового підрозділу / Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Спеціальність: 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах. – НУЦЗУ. – Харків, 2015. – 231 с.

Спивак В. А. Корпоративная культура [Текст] / В. А. Спивак. – СПб.: Питер, 2001. – 352 с.

Технології роботи організаційних психологів: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / За наук. ред. Л.М. Карамушки. – К.: Фірма «ІНКОС», 2005. – 366 с.

Управленческие решения. Учебник. Под ред. Меркурьевой Ю.В. М.: Проспект. – 2017. – 384 с.

Шейн Э. X. Организационная культура и лидерство / Пер. с англ. под ред. В. А. Спивака. – СПб: Питер, 2002. – 336 с.

HR-лига. Сообщество кадровиков и специалистов по управлению персоналом. URL: https://hrliga.com/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.