DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-56-3-58-69

ЕМПІРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ ЧЛЕНІВ ТАНКОВОГО ЕКІПАЖУ

Т. Кучерява

Анотація


Стаття присвячена висвітленню проблеми емпіричних індикаторів психологічної надійності членів танкового екіпажу. За результатами емпіричного дослідження встановлено групи танкістів за показниками надійності їх професійної діяльності. Члени танкових екіпажів 1 групи (з високим рівнем надійності) показали вищу здатність регулювати власну поведінку, виразний інтернальний локус контролю, стилі поведінки в конфлікті компромісу та співробітництва, помірний рівень особистісної та реактивної (ситуативної) тривожності, високий рівень загальної саморегуляції. Члени танкових екіпажів 2 групи (з низьким рівнем надійності) менш емоційно стійкі та впевнені у собі, характерними є стилі поведінки в конфлікті уникнення та суперництва, помірний рівень особистісної тривожності, високий рівень реактивної (ситуативної) тривожності, низький рівень загальної саморегуляції.


Ключові слова


психологічна надійність; танковий екіпаж; локус контролю; стилі саморегуляції; тривожність; стилі поведінки в конфлікті.

Повний текст:

PDF

Посилання


Истратова О. Н. Эксакусто Т. В. Психодиагностика: коллекция лучших тестов. 2-е изд. Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 375 с.

Карелин А. М. Большая энциклопедия психологических тестов. М. : Эксмо, 2007. 416 с.

Ксенофонтова Е. Г. Исследование локализации контроля личности – новая версия методики «Уровень субъективного контроля». Психологический журнал. 1999. Т. 20, № 2. С. 103–114.

Моросанова В. И. Кондратюк Н. Г. Новая версия опросника «Стиль саморегуляции поведения – ССПМ». Вопросы психологии. 2011. №1. С. 137–145.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.