DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-56-3-70-75

СТИМУЛЯЦІЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я

Л. Литвинчук

Анотація


Стаття присвячена дослідженню стимуляції творчої активності суб’єктів освітнього простору як технології забезпечення психологічного здоров’я. Для вирішення цього завдання, було використано методику «Геоколор» в модифікації Віннічук І.П. Згідно з результатами проведеного дослідження стає зрозуміло, що попереднє засвоєння стратегії комбінування позитивно впливає на швидкість продукування образів, а також на їх різноманітність, багатоваріантність.

 


Ключові слова


психічне здоров’я; творча активність; стратегія комбінування; аналіз через синтез; вміння; навичка; освітнє середовище.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вильчинский В. М. Учитесь рисовать. Альбом для учеников 3 класса . К. : Радянська школа, 1976. 64 с.

Віннічук І. П. Особливості розвитку творчої уяви молодших школярів у сучасних умовах. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. За ред. В. О. Моляко. К. : Видавництво «Фенікс», 2015. Т. ХХІ. Психологія творчості. Випуск 21. С. 87-95.

Дейнеко М. Г. Образотворче мистецтво. 6 клас. Навчальний посібник . К. : Радянська школа, 1978. 263 с.

Игнатьев Е. И. Психология изобразительной деятельности детей. М. : Изд. Акад. пед. наук РСФСР, 1959. 190 с.

Кан-Калик В. А., Никандров Н. Д. Педагогическое творчество. М.: Педагогика, 2010. 144 с.

Литвинчук Л. М. Застосування музичних зразків у психологічній роботі з залежними від опіоїдів та співвіднесення їх з об’єктивними показниками функціонального стану організму. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО Сухомлинського. Серія: Психологічні науки. 2017. №. 1. С. 115-122.

Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологи. СПб.: Речь, 2013. 350 с.

Стратегії творчої діяльності: школа В. О. Моляко. За загальною редакцією В. О. Моляко. К. : «Освіта України», 2008. 702 с.

Яланська С. П., Пільгук Т. С. Психологія розвитку педагогічної творчості: навч. посіб. Полтава: ПП Шевченко, 2015.114 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.