DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-56-3-81-87

ЗДОРОВА ПОВЕДІНКА ТА ЇЇ ПОРУШЕННЯ В СВІТОСПРИЙМАННІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

М. Марценюк

Анотація


Стаття присвячена вивченню уявлень сучасної молоді щодо здорової поведінки та порушень, а також їх місця в світосприйманні молоді. Розглянуто поняття «здоров’я» з погляду різних вчених та дослідників минулого і сучасності. Досліджено та розкрито позицію цінності здоров’я та ЗСЖ. Проаналізовано результати емпіричного дослідження із застосування кореляційного аналізу та висвітлені основні тенденції та причини порушень здорової поведінки у сучасному молодіжному середовищі.


Ключові слова


здоров’я; здоровий спосіб життя; молодіжне середовище; здорова поведінка; нездорова поведінка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Амосов М.М. Роздуми про здоров‘я / М.М. Амосов. − К.: Здоров‘я, 1990. – 258 с.

Бовина И.Б. Представление о здоровье и болезни в молодежной бреде / И.Б. Бовина // Вопросы психологии. – 2005. – № 3. – С. 90 – 96.

Васильева О.С. Психология здоровья человека: эталоны, представления, установки: учеб. пособие для студ. вузов / О.С.Васильева, Ф. Р.Филатов. – М.: Академия, 2014. – 352 с.

Коцан І.Я. Психологія здоров‘я людини/ Коцан І.Я., Ложкін Г.В., Мушкевич М.І. – Луцьк: РВВ: «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2011.– 430 с.

Марценюк М.О. Психологічні особливості розвитку ціннісного ставлення до здорового способу життя: дис… канд. психол. наук: 19.00.01/ М.О. Марценюк. – Ін–т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, 2014.– 198 с.

Марценюк М.О. Дослідження причин порушень здорової поведінки у молодіжному середровищі / М.О.Марценюк, В.В.Штима//Наука майбутнього: збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених / гол. ред. колегії В.В. Гоблик; заст. гол. ред. І.І. Алмашій. – Мукачево: РВВ МДУ, 2019. – Вип. 1(3). – 257 с.

Психологічне здоров’я людини в контексті здорового способу життя [Електронний ресурс] / Коробка Л. - Режим доступу: http://socialscience.com.ua/article/489

Сірко Р.І. Психічне здоров‘я у старшому юнацькому віці як предмет психологічного аналізу: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01. / Р.І. Сірко. – К.: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2002. – 154 с.

Титаренко Т.М. Формування в молоді настанов на здоровий спосіб життя /Титаренко Т.М., Лєпіхова Л.А., Кляпець О.Я. – Київ, 2006. – 123 с.

Энциклопедия психодиагностики. Психодиагностика взрослых / редактор-составитель Д.Я. Райгородский. - Самара: Издательский Дом "Бахрах - М", 2009. - 704 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.