DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-56-3-88-95

ОСОБЛИВОСТІ КОГНІТИВНИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ З ГРДУ ТА ДИСЛЕКСІЄЮ

О. Перепада

Анотація


В статті представлені результати аналізу структури та вираженості когнітивних розладів у дітей молодшого шкільного віку з гіперактивним розладом та з дислексією; визначені психодіагностичні критерії порушень когнітивних функцій та виділено патопсихологічний симптомокомплекс, притаманний для досліджуваної групи дітей; виділено основні напрямки психокорекції та розроблено основні принципи психокорекційної роботи.

 


Ключові слова


психологічна діагностика; гіперактивний розлад; увага; інтелект; розлади шкільних навичок; дислексія; працездатність; поведінка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Даценко І. Б. Порушення формування особистості за органічним типом у підлітків з мозковою дисфункцією. Причини, механізми розвитку, клініка та габілітація: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук: 19.00.14 «Медична психологія» / Даценко Ірина Борисівна. – Харків, 2009. – 36 с.

Заваденко Н. Н. Коморбидные расстройства при синдроме гиперактивности с дефицитом внимания у детей / Н. Н. Заваденко, Н. Ю. Суворинова // Журнал неврологии и психиатрии. – 2007. – № 7. –С. 30-35.

Перепада О. М. Дислексія як індикатор гіперактивного розладу у дітей молодшого шкільного віку / Л. Ф. Бурлачук, О. М. Перепада // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Збірник наукових праць.  К.: НПУ імені Драгоманова, 2012.  № 37 (61).  С. 254-256.

Перепада О. М. Єдині критерії діагностики для окремих форм мінімальної мозкової дисфункції у дітей молодшого шкільного віку / О. М. Перепада // Психологічні перспективи. Спеціальний випуск: Актуальні проблеми психології малих, середніх та великих груп. – Т. 2. Проблема цілісності суспільства, групи та особистості. – 2012. – С. 225-232.

Barkley R. A. Distinguishing sluggish cognitive tempo from ADHD in children and adolescents: executive functioning, impairment, and comorbidity / R. A. Barkley // Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology. – 2013. – № 42 (2). – P. 161-173.

Политика О. И. Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью / О. И. Политика. – СПб.: Речь, 2008. – 208 с.

Правило Е. С. Патопсихологические характеристики детей дошкольного возраста с гиперактивным расстройством и дефицитом внимания: автореф. на соискание науч. степени канд. психол. наук: 19.00.04 «Медицинская психология» / Правило Екатерина Сергеевна.  Санкт-Петербург, 2010 – 24 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.