DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-56-3-96-101

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПОЛІТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ РЕАЛІЙ

О. Свідерська

Анотація


Дослідженні соціально-психологічні особливості політичних цінностей української молоді у контексті сучасних реалій. Визначено, що одним із невід'ємних компонентів демократичної трансформації є процес комплексних, багаторівневих змін в уявленнях індивідів, груп та верств населення про пріоритетні цілі й способи розвитку суспільства. Доведено, що українська студентська молодь обирає переважно цінності демократичного спрямування.


Ключові слова


політична психологія; ціннісна система; політичні цінності; політична поведінка; постмодерн; суспільство демократичних змін.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бурдье П. Социология политики. Москва : SocioLogos, 1993. 336 с.

Липовецки Ж. Эра пустоты. Эссе о современном индивидуализме. Санкт-Петербург : «ВЛАДИМИР ДАЛЬ», 2001. 332 с.

Парсонс Т. Общий обзор. Американская социология. Перспективы. Проблемы. Методы. Москва : Прогресс.1972. С. 360-378.

Політологічний енциклопедичний словник: упор. В. П. Горбатенко, за ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка. 2-ге вид. доп. і прероб. Київ : Ґенеза, 2004. 736 с.

Свідерська О. І. Співвідношення психологічних та інституційних детермінант масової політичної поведінки : дис. канд. політ. наук: спец. 23. 00. 01. Львів, 2018. 222 с.

Фромм Э. Человек для себя. Москва : АСТ: АСТ МОСКВА, 2006. 314 с.

Фукуяма Ф. Ідентичність. Потреба в гідності й політика скривдженості. Київ : «Наш формат», 2020. 192 с.

Щербакова Ю. Цінності об’єднаної Європи: монографія. Київ : Видавничий центр «Академія», 2013. 208 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.