DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-56-3-102-111

КОНЦЕПЦІЯ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

О. Сиропятов, Н. Дзеружинська, О. Шемчук, К. Марущенко

Анотація


У статті розглянуто концепцію медико-психологічного супроводу військовослужбовців Збройних Сил України. Зміст медико-психологічного супроводу полягає у виявленні, аналізі, оцінюванні динаміки соціально-психологічного клімату у військових колективах, безпосередньому спостереженні за психічним станом військовослужбовців, наданні медико-психологічної допомоги у складних психологічних умовах проходження військової служби, спостереженні та корегуванні соціально-психологічними процесами у військових колективах.Ключові слова


медико-психологічний супровід; соціально-психологічний клімат; клініко-психологічний відбір; військовослужбовці.

Повний текст:

PDF

Посилання


Удосконалення лікування та реабілітації військовослужбовців Збройних Сил України із бойовою психічною травмою: Метод.реком./[О.В. Друзь,О.Г. Сиропятов, М.І. Бадюк, О.М. Шемчук та ін.]. – К.: «МП Леся», 2015. – 52с, С.5-6.

Плотникова А. Г., Гахов А. М., Коваленко В. В. Анализ психоневрологической заболеваемости военнослужащих срочной службы. Науково-практичний журнал «Архів психіатрії», вип. 9 , К., 1995, С.-171-172.

Астапов Ю.Н. Вопросы психотерапии и психопрофилактики невротических расстройств у военнослужащих срочной службы вооруженных сил Украины. http://gvkg.kiev.ua/index.php/terapevtychnyi-tsykl/126-klinika-psykhiatrychna-z-palatamy-dlia-narkolohichnykh-khvorykh/publikatsii-statti-naukovi-pratsi-stendovi-dopovidi/639-voprosy-psykhoterapyy-y-psykhoprofylaktyky-nevrotycheskykh-rasstroistv-u-voennosluzhashchykh-srochnoi-sluzhby-vooruzhennykh-syl-ukrayny (Режим доступа 15.07.2020).

Кутько И.И., Панченко О.А., Линев А.Н. Психопатологические последствия вооруженных конфликтов (литературно-аналитический обзор). Газета «Новости медицины и формации» 1 (525) 2015. С. 18-21.

Сыропятов О.Г. Медико-психологическое сопровождение специальных операций / О.Г. Сыропятов. – К. : О.Т. Ростунов, 2013. – 292 с. https://bookap.info/book/syropyatov_mediko_psihologicheskoe_soprovozhdenie_spetsialnyh_operatsiy/

Макаренко М.В. Психофизиологический отбор военных операторов / М.В. Макаренко. – К. : МО Украины, 1998. -350 с.

Діагностика індивідуально-психологічних властивостей особистості:

Навчально-методичний посібник / А.Б. Неурова, О.С Капінус, Т.Л. Грицевич. – Львів: НАСВ, 2016 – 181 с, С 59-60. https://dovidnykmpz.info/wp-content/uploads/2018/07/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf

Шемчук О.М. Обґрунтування психодіагностичного інструментарію діагностування сформованості професійного мислення у майбутніх молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців Державної прикордонної служби України. Теорія і практика сучасної психології: зб. наук. пр. 2020. Вип. 1. Т.3. С. 14-15 http://tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/1_2020/part_3/1-3_2020.pdf

Ушаков, И.Б. О профилактике психогенно обусловленных расстройств у военнослужащих / И.Б. Ушаков, В.И. Евдокимов, И.А. Беляева // Военно-медицинский журнал. – 2007. № 2. - С.49-52

Мартинюк І. А. Патопсихологія. Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008. – 208 с.

Саржевський С. Н. Психологія та патологія емоцій, волі, уваги : навчальнометодичний посібник для студентів 4 курсу медичних факультетів зі спеціальностей «Лікувальна справа» та «Педіатрія». – Запоріжжя, 2017. – 72 с.

Караяни А.Г., Сыромятников И.В. Прикладная военная психология. – СПб: Питер, 2006.

Баранов Е.Г., Кандыбович С.Л. Психологические основы подготовки военнослужащих к боевой деятельности. – М., 2000.

Сыромятников И.В. Организация психологической работы в войсковой части в мирное время. – М., 1999.

Чайка В.Г. Психология девиантного поведения военнослужащих и его профилактика. – М., 2001.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.