DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-56-3-112-119

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПЕРСОНАЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

О. Тімченко, В. Барко

Анотація


Стаття присвячена розгляду питань формування психологічної готовності поліцейських Національної поліції України шляхом вдосконалення форм і методів їх психологічної підготовки. Аналізується вітчизняний і зарубіжний досвід організації і проведення психологічної підготовки поліцейських, результатом якої має бути високий рівень готовності до діяльності: мотивації поліцейських, формування здатності успішно протидіяти стресовим чинникам, конфліктам та іншим факторам ризику, розвиток професійно важливих індивідуально-психологічних якостей. Наводяться пропозиції щодо розробки нормативних документів для організації і здійснення професійної психологічної підготовки поліцейських Національної поліції України.


Ключові слова


Національна поліція України; психологічна готовність; психологічна підготовка; мотивація; стрес.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 40–41 (9 жовтня). – Стор. 1970. – Ст. 379.

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877 «Про затвердження Положення про Національну поліцію» / http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248607704.

Наказ МВС України від 26.01.16 «Про затвердження Положення про організацію службової підготовки працівників Національної поліції України» / http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0260-16

Барко В.І. Профілактика адиктивної поведінки у працівників ОВС України: Навчаль. посібник / В.І. Барко, І.В. Клименко, В.О Криволапчук – К., 2009. – 52 с.

Криволапчук В.О. Спеціальна фізична підготовка: навч. посіб. / В.О. Криволапчук, М.С. Кримська, С.М. Решко та ін. – К.: Нац. ун-т внутр. справ, 2009. – 209 с.

Психологічна та фізична готовність особистості до дій в екстремальних ситуаціях : практичний посібник / В.П. Остапович, В.Г. Бабенко, Л.А. Кирієнко // за ред. В.О. Криволапчука. – К. : ДНДІ МВС України, 2016. – 84 с.

Профілактика професійної деформації працівників органів внутрішніх справ : навч.-метод. посіб. / В.О. Криволапчук, С.В. Кушнарьов, В.Р. Слівінський – К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2014. – 68 с.

Особливості надання психологічної допомоги учасникам АТО : посібник / Остапович В. П., Кирієнко Л. А., Котляр Ю. В., Барко В. В. ; за ред. В. О. Криволапчука. – К. : ДНДІ МВС України, 2017. – 163 с.

Aldwin, С. M. Stress, coping, and development, Second Edition: An Integrative Perspective / С. M. Aldwin. – NewYork: Guilford, 2007. – 432 р.

Maddi, S. Hardiness training for high risk undergraduates / S. Maddi, D. M. Khoshaba, K. Jensen, E. Carter, J. L. Lu, R. H. Harvey // NACADA Journal.  2002.  № 22.  Р. 45-55.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.