DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-56-3-120-126

ПОЛІТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Т. Траверсе

Анотація


Особливості політичної ідентичності як когнітивної системи насамперед пов’язані з мірою розвиненості політичного мислення (структура і зміст виявляються у процесах розв’язування політичних задач). Особливості, які його організують, регулюють є механізмами функціонування політичної ідентичності.

 


Ключові слова


політичне мислення; політична ідентичність; політична задача; етнонаціональні установки.

Повний текст:

PDF

Посилання


Брунер Дж. Психология познания. За пределами непосредственной информации / Дж. Брунер. – М.: Прогресс, 1977. – 413 с.

Вебер М. Избранные произведения / М. Вебер. – М. : Прогресс, 1990. – 808 с.

Лебон Г. Психология социализма / Г. Лебон. – СПб.: Макет, 1995. – 544 с.

Мерлин В. С. Психология индивидуальности / В, С. Мерлин. – М. : Институт практической психологи, Воронеж : НПО «МОДЭК», 1996. – 448 с.

Траверсе Т. М. Психологія політичного мислення : монографія / Т. М. Траверсе. – К. : Парлам. вид-во, 2015. – 416 с.

Титаренко Т. М. Сучаcна психологія особистості / Т. М. Титаренко. – К.: Марич, 2009. – 232 с. – (серія «Психологічний інструментарій»).

Холодная М. А. Психология интеллекта: парадоксы исследования / М. А. Холодная. — М. —Томск, 1997. — С. 215.

Шевченко О. В. Національна ідентифікація у становлення Я-образу особистості: автореферат дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / О. В. Шевченко. – К., 2006. – 20 с.

Mead G. H. Mind, self and Society / G. H. Mead. – Chicago: The Univ. Of Chicago, 1976.

Verba S. Particihation in America: Political Democracy and Social Equality / S. Verba, N. Nie. - N.–Y., 1972. – 336 p.

Tajfel H. Social identity and intergroup relations / H. Tajfel. – Cambridge Yniv. Press, 1982.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.