DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-56-3-127-133

СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ОСВІТИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

В. Філіпов, Л. Наливайко

Анотація


В статті йдеться про трансформацію суспільства як цілісної системи. На сучасному етапі розвитку нашої країни все більшої актуальності набуває питання нарощування його інтелектуального потенціалу, створення сучасного українського інтелектуально-духовного середовища. Суттєву роль при вирішенні цього питання відіграє освіта, адже саме вона впливає на ментальний і культурний простір соціуму, яка формує інтелектуальну еліту суспільства, тобто самеу системі освіти формуються і проявляються певні тенденції, відстеження яких необхідне для прогнозування подальшого розвитку суспільства.


Ключові слова


суспільство; суспільний процес; суспільні зміни; соціальний інститут; освіта; вища освіта; університет; університетська освіта; університетська діяльність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Акимович Є. Феномен українства / Є. Акимович. – Одеса : Прес-кур, 2014. – 304 с.

Бакіров С.В., Фісун О.А. Українські трансформації: специфіка, етапи, тенденції / С.В. Бакіров, О.А. Фісун // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Збірник наукових праць. – Харків, 2007. – С. 211–220.

Бабак В., Лузік Е. Фундаментальна підготовка в сучасному університеті: традиції та перспективи // Вища освіта України. – 2003. – № 1. – С.78–83.

Дмитрієва В.Ю. Особливості ринку освітніх послуг у системі вищої освіти : [Електрон. ресурс]. URL: www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/18/statti/dmitriev

Катаєв С. Трансформація сучасного українського суспільства: постмодерністський контекст / С.Катаєв // Людина і політика. – 1999. – № 3. – С. 15–30.

Методологія аналізу соціально-політичних проблем сучасного українського суспільства: підсумкові матеріали круглого столу, 17 червня 2004 р. / відп. ред. А. Решетніченко. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2004. – 100 с.

Тарапатова Н. Університетська організація в контексті трансформаційних процесів: Автореф. дис. … канд. соціол. наук: 22.00.04 / Наталія Миколаївна Тарапатова; Київський національний ун-т ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 2007. – 17 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.