DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-56-3-134-139

ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЖІНОК У ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛАХ

М. Фомич, М. Кришталь, Н. Вовк

Анотація


Стаття присвячена дослідженню гендерних особливостей професійної самореалізації жінок у пожежно-рятувальних підрозділах. Розкрито особливості професійної діяльності жінок з ліквідації пожеж та надзвичайних ситуацій. Показано загальні тенденції фемінізації пожежно-рятувальних служб світу. Визначено основні складові професійної мотивації жінок щодо проходження служби у пожежно-рятувальних підрозділах, до яких відносять соціально-економічні чинники: гарантоване працевлаштування, стабільне матеріальне утримання, соціальний захист, можливість більш раннього пенсійного забезпечення, можливість професійної самореалізації. Запропоновано впровадити в освітній процес закладів вищої освіти навчальний курс з проблем гендера.


Ключові слова


гендер; гендерні стереотипи; професійна діяльність; професійна самореалізація; пожежно-рятувальна служба.

Повний текст:

PDF

Посилання


Багрунов В.П. Половые различия в видовой и индивидуальной изменчивости психики человека : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. психол. наук / В.П. Багрунов. – Л. : Наука, 1981. – 25 с.

Вовк Н.П. Гендерні особливості професійного становлення фахівців цивільного захисту у системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій / Н.П. Вовк, М.В. Фомич // Вісник Національного університету оборони України. – 2015. – № 1 (44). – С. 43-49.

Макарычев А. Гендерные аспекты безопасности в контексте процессов глобализации / А. Макарычев // Гендерные исследования, 2002. – № 7/8. – С. 262-282.

Мандрик Л.М. Формування гендерної культури майбутніх фахівців пожежної безпеки у процесі професійної підготовки : автореферат дис. … канд. пед. наук / Л. М. Мандрик. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 25 с.

Парамонов В.Н. Влияние Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на изменение социального статуса женщин / Парамонов В. Н. // Гендерные исследования в гуманитарных науках : современные подходы. Иваново : Юнона, 2000. Ч. 3 : История. Язык. Культура. С. 47-49.

Потрібно дуже любити свою професію [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://tushila1.narod.ru/articles_heroes_UA/heroes_0014_UA.htm.

Синова И.В. Профессиональная занятость горожанок во второй половине XIX – начале XX вв.: от предпринимательства к государственной службе / Синова И.В. // Горожанки и горожане в политических, экономических и культурных процессах российской урбанизации XIV–XXI веков : материалы 11-й международной научной конференции РАИЖИ и ИЭА РАН, 4–7 октября 2018 г., Нижний Новгород. В 2-х томах. – М. : ИЭА РАН, 2018. Т. 1. – С. 20-22.

Фурсов А.И. К вопросу о применении труда женщин в подразделениях пожарной охраны / Фурсов А.И., Ломаева Т.А., Ломаев Е.Н. // История пожарной охраны и современная пожарная охрана : сборник материалов международной научно-практической конференции. – М., 2016. – С. 22-26.

Фурсова Т.А. Женщины в кадровом потенциале ГПС. Пути повышения их профессиональнй подготовки : дисс. … доктора психол. наук : 05.13.10 / Т.А. Фурсова. – М., 2002. – 251 с.

Women in firefighting [Електроний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.qwe.wiki/wiki/Women_in_firefighting.

III встреча международной рабочей группы «Женщины пожарно-спасательной службы CTIF» [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.womenforsafety.org/04-04-2013.html.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.