DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-56-3-147-155

МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ

Д. Чопа, А. Дерев’янчук, Ю. Франчук, Н. Козир

Анотація


У статті розглянуто застосування технологій дистанційного навчання, а саме мобільних додатків, як засобу підвищення мотивації студентів кафедр військової підготовки (далі – слухачі) під час вивчення військово-технічних дисциплін в особливих умовах. Мобільні додатки, в разі їх раціонального і грамотного використання в освітньому процесі, дозволяють активізувати самостійну роботу слухачів, застосовувати інтерактивні методи навчання, розширювати індивідуальний підхід, забезпечувати доступність необхідної навчальної та навчально-методичної літератури, здійснювати дистанційне навчання тощо. 


Ключові слова


інформаційні технології; мобільний додаток; технології дистанційного навчання; військово-технічні дисципліни; компетентності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Дерев’янчук А., Супрун В. Проблеми підготовки студентів військових кафедр: мотиваційний вибір / А.Дерев’янчук., В.Супрун / Військова освіта. Збірник наукових праць, м. Київ, НУОУ. – 2014. – № 2 (30). – С. 68-101.

Дерев’янчук А., Супрун В. Мотивація і стимулювання студентів кафедри військової підготовки в умовах обмежених часом і озброєнням / А.Дерев’янчук, В.Супрун

/ Імідж сучасного педагога, м. Полтава, ПНПУ. – 2014. – №7 (146). – С.24-27.

Брижатий Є. Мотиви та мотивація у професійній діяльності майбутнього офіцера / Є. Брижатий / Збірник наукових праць, м. Хмельницький, Інститут соціальних технологій Університету “Україна”. – 2013. – No1(7). – С. 38-41.

Коленко Ю. В. Использование информационных технологий как средства формирования профессиональной компетентности курсантов военных вузов: дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.08 / Юрий Владимирович Коленко. – Ставрополь, 2005. – 210 с.

Чопа Д.А., Дерев’янчук А.Й., Чехута Д.А. Деякі аспекти створення та застосування мобільних додатків для вивчення військово-технічних наук. Сучасні інформаційні технології в сфері безпеки та оборони. НУОУ.– 2020. – №1(37). – С. 151-156.

Проблеми впровадження дистанційного навчання в освітньому процесі вищих військових навчальних закладів та можливі шляхи їх вирішення. Перша міжнародна науково-практична конференція. Збірник матеріалів 1-ої міжнародної науково-практичної конференції. – Київ. – 2018.

Інструкція про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу: наказ МОУ України, МОН України від 14.12.2015 № 719/1289. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1678-15/.

Медвідь Ю. Удосконалення процесу підготовки офіцерів запасу в україні як педагогічна проблема / Ю. Медвідь / Наука і освіта. м. Харків, Національна академія Національної гвардії України. – 2017. – №2. – С. 9-15.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.