DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-57-4-12-22

ПРО ОБУМОВЛЕНІСТЬ ДОМІНУЮЧОЇ КОПІНГ-СТРАТЕГІЇ РІВНЕМ АДАПТИВНОСТІ УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ

А. О. Беспалько

Анотація


Стаття присвячена аналізу проблеми діагностики виснаженості копінг-ресурсів особистості військовослужбовця – учасника бойових дій. Розкривається рівень адаптивних можливостей військовослужбовців, розглядається зв'язок домінуючої копінг-стратегії з рівнем адаптивності учасника бойових дій.


Ключові слова


копінг-ресурси; психологічна виснаженість; учасник бойових дій; адаптаційний потенціал; вектор копінг-стратегій.

Повний текст:

PDF

Посилання


Постравматичне зростання особистості учасників бойових дій: сучасний стан та перспективи. Осьодло В.І., Зубовський Д.С. Український психологічний журнал № 1(3) 2017, ISSN 2520-6273 (online).

Selye, H. The Physiology and Pathology of Exposure to stress. Montreal: Acta, Inc., 1950; Selye, H. The stress of life. New York: McCraw-Hill, 1956; Selye, H. The stress without distress. Philadelhia: Lippincott, 1974; Selye, H. The stress concept and some of its implications. In: Human stress and cognition: An information processing approach. V. Hamilton and D.M. Warburton (Eds.). New York: Wiley, 1979, p.11-32.

Совладающее поведение: Современное состояние и перспективы / [под ред. А. Журавлева и др.]. – М. : Изд-во «Институт психологии РАН», 2008. – 474 с. – (Интеграция академической и университетской психологии).

Практическая психодиагностика : Методики и тесты / под ред. Д. Я. Райгородского. – Самара : БАХРАХ-М, 2002. – 672 с.

Токарева Н.М. Основи вікової психології: навчально-методичний посібник / Н.М. Токарева, Р.В. Шамко – Кривий Ріг, 2013 – 283 с. Режим звернення: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/bitstream/0564/1757/1/%d0%92%d0%be%d0%b7%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f_%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f.pdf (дата звернення 25.09.2020).

Наследов А.Д. Математические методы психологического иследования. Анализ и интерпретация даных. Учебное пособие. – Спб.: Речь, 2004. – 392 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.