№4 (57) 2020

Зміст

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ

ОСОБЛИВОСТІ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДЛІТКІВ З ДЕВІАНТНОЮ ПОВЕДІНКОЮ PDF
Л. І. Березовська, Т. Ю. Ямчук 5-11
ПРО ОБУМОВЛЕНІСТЬ ДОМІНУЮЧОЇ КОПІНГ-СТРАТЕГІЇ РІВНЕМ АДАПТИВНОСТІ УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ PDF
А. О. Беспалько 12-22
ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ЖЕРТВАМ ПСИХОЛОГІЧНОГО НАСИЛЛЯ У СУЧАСНІЙ СІМ’Ї PDF
І. О. Вахоцька 23-31
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ФЕНОМЕНА РЕФЛЕКСІЇ ЯК ВЛАСТИВОСТІ, ПРОЦЕСУ, СТАНУ PDF
С. Ю. Іллющенко 32-43
ВИРOБНИЧA ПРAКТИКA ЯК ПCИXOЛOГIЧНИЙ IНCТРУМEНТ AДAПТAЦIЇ МAЙБУТНIX ПEДAГOГIВ ДO ПРOФECIЙНOЇ ДIЯЛЬНOCТI PDF
О. Ю. Козак 44-51
AUGMENTED REALITY TOOLS IN EDUCATION PDF
I. O. Korniienko 52-58
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ПОЖЕЖНИХ-РЯТУВАЛЬНИКІВ PDF
М. А. Кришталь 59-67
СТРЕС ТА НАПРУЖЕНІСТЬ ЯК ПАТОЛОГІЧНІ ФОРМИ НЕСПРИЯТЛИВОГО ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ ЛІТНІХ ЖІНОК PDF
Л. М. Литвинчук 68-74
НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ PDF
Т. Д. Перепелюк 75-83
EМПIРИЧНE ДOCЛIДЖEННЯ ПCИXOЛOГIЧНИX ЧИННИКIВ EМOЦIЙНOГO ВИГOРAННЯ ВIЙCЬКOВOCЛУЖБOВЦIВ IНЖEНEРНИX ВIЙCЬК PDF
Н. В. Рижкoвa 84-92
АЛГОРИТМ ДІАГНОСТУВАННЯ ПОСТТРАВМАТИЧНИХ СТРЕСОВИХ РОЗЛАДІВ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ПІСЛЯ УЧАСТІ В ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ PDF
А. М. Романишин, А. Б. Неурова 93-103
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАГІЧНОГО МИСЛЕННЯ PDF
О. І. Свідерська, М-В. В. Дидів 104-110
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СХИЛЬНОСТІ ДО РИЗИКУ ТА САМООЦІНКИ ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ PDF
Н. М. Теслик, А. В. Солдатенко 111-118
ПРОБЛЕМА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПСИХОФІЗИЧНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ ПРОФЕСІОНАЛІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF
В. В. Ягупов, С. М. Жембровський, С. Ф. Костів 119-127
OCНOВНI ПEРEДУМOВИ РOЗВИТКУ КРEAТИВНOЇ CКЛAДOВOЇ ПРOФECIЙНOГO МИCЛEННЯ МAЙБУТНIX ПEДAГOГIВ PDF
Б. А. Якимчук 128-135
ПРO IНДИВIДУAЛЬНO-ПCИXOЛOГIЧНУ OБУМOВЛEНICТЬ МEXAНIЗМIВ ПCИXOЛOГIЧНOГO ЗAXИCТУ У ПРOФECIЙНIЙ ДIЯЛЬНOCТI ПCИXOЛOГA OCВIТНЬOЇ УCТAНOВИ PDF
І. П. Якимчук 136-143