DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-57-4-5-11

ОСОБЛИВОСТІ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДЛІТКІВ З ДЕВІАНТНОЮ ПОВЕДІНКОЮ

Л. І. Березовська, Т. Ю. Ямчук

Анотація


Статтю присвячено висвітленню процесу ресоціалізації підлітків з девіантною поведінкою, окреслено основні аспекти девіантної поведінки як соціально-психологічної проблеми, висвітлено підходи до класифікації девіантної поведінки. Виокремлено основні фактори, що зумовлюють розвиток девіантних форм поведінки: соціально-економічні, соціально-педагогічні, соціально-культурні, психологічні, біологічні. Аналізуються та систематизуються різноманітні погляди до визначення поняття «ресоціалізація», конкретизуються психологічні механізми ресоціалізації підлітків з девіантною поведінкою. Розглянуто методи та форми впливу у роботі з девіантними підлітками у процесі ресоціалізації.


Ключові слова


девіантна поведінка; делінквентна поведінка; асоціальна поведінка; соціалізація; ресоціалізація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бамбурак Н. М. Аналіз наукових досліджень процесу ресоціалізації звільненого правопорушника / Н. М. Бамбурак // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія психологічна. - 2014. - Вип. 1. - С. 3-13.

Козубовська І. В. Природа девіантної поведінки неповнолітніх / І. В. Козубовська, Р. В. Козубовський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. - 2018. - Вип. 1. - С. 101-104.

Козубовський Р. Девіантна поведінка неповнолітніх як соціально-педагогічна проблема / Р. Козубовський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. - 2014. - Вип. 31. - С. 74-76.

Психологічні механізми ресоціалізації осіб з девіантною поведінкою в умовах суспільних змін : монографія / Максимова Н. Ю., Грись А. М., Манілов І.Ф., Литвинчук Л.М., Рябовол Т.А., Філоненко Л.А., Максим О.В., Щербина-Прилука В.М.; за ред. Н. Ю. Максимової. – К.: Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2018. – 272 с.

Самойлов А. М. Класифікація типів девіантної поведінки / А. М. Самойлов // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. - 2013. - Вип. 36. - С. 43-48

Царькова О. В. Ресоціалізація засуджених як один з важливих напрямків профілактики рецидивної злочинності / О. В. Царькова // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. - 2012. - Вип. 43(2). - С. 235-242.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.