DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-57-4-23-31

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ЖЕРТВАМ ПСИХОЛОГІЧНОГО НАСИЛЛЯ У СУЧАСНІЙ СІМ’Ї

І. О. Вахоцька

Анотація


У статті розкрито процесуально-змістовні аспекти надання психологічної допомоги жертвам психологічного насилля у сім`ї. Обґрунтовується зміст програми профілактики психологічного насильства у сім’ї та реабілітації з метою модифікації відносин у системі сім’ї.


Ключові слова


психологічна допомога; жертви психологічного насилля; сучасній сім`я; профілактика психологічного насильства; реабілітація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бова А. Модель факторів, що обумовлюють насильство в сім’ї /А.Бова// Український соціум. - 2005. - №1(6). - C. 15-25.

Бойко О. Насильство в сім’ї: соціологічний аналіз явища: дис... канд. соціол. наук / О.Бойко. Національний ун-т внутрішніх справ. - Харків. - 2003. - 211 с.

Гнатюк Н.І. Проблема насильства в сучасній сім’ї: теоретичні аспекти / Н.І. Гнатюк, О.М. Василенко. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». - 2014. - №1. - С. 17-19. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2014_1_5

Гончарова Т.В. Насильство дітей у сім’ї: умови, причини й фактори виникнення /Т.В. Гончарова// Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2010. - №4. - С. 47-53.

Гончарова О.С. Психологическое насилие в семье – определение, аспекты, основные направления оказания психологической помощи /О.С. Гончарова// Психолог в детском саду. - 2017. - №3-4. - С.28-31.

Грабська І.А. Насильство у подружніх стосунках: зарубіжний досвід досліджень та консультування /І.А. Грабська// Практична психологія та соціальна робота. - 2009. - №9. - С. 20-22.

Максимова Н.Ю. Соціально-психологічні аспекти проблеми насильства / Н.Ю. Максимова, К.Л. Мілютіна. Комітет сприяння захисту прав дитини. К.: [б.в.]. - 2003. - 342 с.

Мірошниченко А.В. Насильство в сім'ї [Електронний ресурс] /А.В. Мірошніченко// Правова освіта. Сайт Головного управління юстиції у Кіровоградській області. - Режим доступу: http://pravovaosvita.ucoz.ua/publ/nasilstvo_v_sim_39_ji/1-1-0-13.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.