DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-57-4-104-110

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАГІЧНОГО МИСЛЕННЯ

О. І. Свідерська, М-В. В. Дидів

Анотація


Щоденно перебуваючи під дією психологічного впливу з боку політиків, рекламників, ЗМІ та ін., сучасній людині дедалі важче робити раціональний вибір: купівля товарів, віра фейкам чи ірраціональний електоральний вибір. Схильність піддаватись маніпуляції робить нас не тільки вразливими, але й змушує шукати взаємозалежність між рівнем магічного мислення й поведінкою в реальному житі.


Ключові слова


архетип; стереотип; забобони; магічне мислення; установка; колективне несвідоме.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бохеньский Ю. Сто суеверий: Краткий философский словарь предрассудков. Москва : Издательская группа «Прогресс» – «VIA», 1993. — 187 с.

Даль В. И. О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа. Материалы по русской демонологии. Санкт Питербург : Литера, 1994. — 477 с.

Дметерко Н. В. Когнітивні параметри архетипу і їх вияв в засобах візуалізації особистісної проблеми суб’єкта (малюнок, ліпка, моделі з каменів) / Н. В. Дметерко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки : Збірник наукових праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Випуск 40 (64). – С. 146-150

Леви–Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. — Москва : Педагогика-Пресс, 1994. — 608 с.

Леви–Стросс К. Тотемизм сегодня. Неприрученная мысль. Москва: Академический Проект, 2008. — 520 с.

Маслюк А. М. Вплив забобонів на психологію українців // Вісник Національного університету оборони України. Збірник наукових праць, 2014. Вип. 3. С. 273–279.

Мезенцев В. А. Наука против суеверий. Москва : Знание, 1975. 64 с.

Саенко Ю. В. Суеверие современных студентов / Ю. В. Саенко // Вопросы психологии, 2004. № 4. С. 122–130.

Сердега Р. Структурно-функцюнальні особливості «забороннозалякувальних» повір᾿їв // Bicн. ХНУ iм. В. Н. Каразіна. – [електронний ресурс]. Режим доступу: http:// belissena.livejournal.com.

Фрейд З. Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии. Харьков : ФОЛИО, 2009. — 320 с.

Юнг К. Г. Аналитическая психология. Глоссарий. МЦНК и Т «Кентавр», 1994. 57 с.

Юнг К. Г. Человек и его символы. Москва: «Серебряные нити», 2016. — 352 с.

Ялом И. Д. Лечение от любви и другие психотерапевтические новеллы. Москва: Независимая фирма «Класс», 1997. — 288 с.

Bartlett F.C. Psychology and primitive culture. Cambridge university press, 1923.

Myers D. G. Psychology Ninth edition. Holland, Michigan: Hope College, 2012. — 910 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.