DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-57-4-111-118

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СХИЛЬНОСТІ ДО РИЗИКУ ТА САМООЦІНКИ ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ

Н. М. Теслик, А. В. Солдатенко

Анотація


Розглянуто вплив зовнішніх факторів на схильність особистості до ризику та самооцінку. Експериментально визначено взаємовпливи зовнішніх стимулів різної емоційної сутності на прояв схильності до ризику та окремі прояви самооцінки осіб юнацького віку. Проаналізовані відмінності психічних реакцій на аудіовізуальні стимули різного емоційного наповнення осіб юнацького віку за статтю.


Ключові слова


схильність до ризику; самооцінка; психологічний експеримент; вплив зовнішніх факторів на індивіда.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бунас А.А. Прогностична компетентність як соціально значуща властивість особистості при прояві схильності до ризикованої поведінки. Вісник ОНУ ім. І.І.Мечникова. Психологія. Одеса, 2014. 19. Вип. 2 (32). С. 57.

Васильєва Т. А., Лєонов С. В., Кривич Я. М. Економічний ризик: методи оцінки та управління: навч. посібник / заг. ред. Т. А. Васильєвої, Я. М. Кривич. Суми, 2015. С. 208

Дишкант О.В. Особливості самооцінки рятувальників в залежності від їх рівня схильності до ризику. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія», 2015. Випуск 1 (1). С. 144.

Ильин Е.П. Психология риска. Санкт-Петербург, 2012. С. 27-28.

Ларіна Т.О. Ризикування як соціально-психологічна практика життєконструювання особистості. Наукові студії із соціальної та політичної психології. 2013. Вип. 32 (35). С. 121-128.

Мещерякова Б.Г., Зинченко В.П. Большой психологический словарь. СПб, 2004. С. 632.

Giddens Anthony. Fate, Risk and Security.In: A.Giddens. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge 1991.

Muskaan Arora, Santha Kumari. Self-Esteem as Determinant of Investors’Risk Tolerance: Mediating Role of Loss Aversion and Regret. International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 6, Issue 3, March 2015. P. 939.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.