DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2020-57-4-119-127

ПРОБЛЕМА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПСИХОФІЗИЧНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ ПРОФЕСІОНАЛІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

В. В. Ягупов, С. М. Жембровський, С. Ф. Костів

Анотація


У статті проаналізовано психологічні та педагогічні джерела щодо розв’язання проблеми психофізичної витривалості офіцерів та її розвитку в науковій літературі. Узагальнено результати досліджень психофізичної витривалості майбутніх фахівців у різних сферах діяльності. Особлива увага звернута на узагальнення досліджень, які стосуються розвитку психофізичної витривалості офіцерів.

З’ясовано, що сформованість психофізичної витривалості забезпечує стабільність, врівноваженість, емоційну лабільність, адекватність прояву емоцій та опірність психіки до стрес-чинників військової служби, інтегральним проявом яких є саморегуляція емоційних станів офіцера.


Ключові слова


витривалість; фізична витривалість; психофізична витривалість; фізична підготовка; психологічна підготовка; офіцер.

Повний текст:

PDF

Посилання


Агаєв Н. А. Визначення психологічних якостей військовослужбовців миротворчого контингенту. Вісник Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут». 2006. Вип. 1. С. 124–129.

Анохін Є. Д. Фізична підготовка в арміях провідних держав НАТО : навч. метод. посіб. Львів : ЛВІ, 2005. 115 с.

Арефьєв В. Г. Основи теорії та методики фізичного виховання : підр. Кам’янець-Подільський, 2011. 368 с.

Вербин Н. Б. Теоретичний аналіз професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх магістрів військового управління. Військова освіта. 2016. № 1(33). С. 27–34.

Веселов В. И. Формирование психофизических качеств у курсантов высших военных учебных заведений на основе развития выносливости : дис. …канд. пед. наук : 13.00.04. Москва : РГЕ, 2003. 157 с.

Дьомін О. А. Навчальний процес і інтелектуальна витривалість студентів. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Педагогіка, психологія, філософія. 2013. Вип. 192 (1). С. 136–142.

Жембровський С. М., Сич Р. В. Спеціальна фізична підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників як складова формування їх готовності до професійної діяльності. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Педагогіка. 2019. Вип. 3. С. 45–56.

Кокун О. М. Психофізіологічне забезпечення готовності студентів до педагогічної діяльності : монографія. Київ : Педагогічна думка, 2008. 296 с.

Корольчук М. С. Психофізіологія діяльності : підручник. Київ, 2009. 400 с.

Костів С. Ф. Психолого-педагогічний аналіз проблем психофізичної витривалості офіцерів у військово-професійній діяльності в науковій літературі та військовій практиці. Scintific letters. 2018. Vol. 6, № 3. Р. 62–66.

Левенець А. Є. Психологічні засоби підвищення професійно-психологічної стійкості працівників пенітенціарних закладів. Вісник пенітенціарної асоціації України. 2017. № 2. С. 62–69.

Осьодло В. І. Діагностика, формування і розвиток психологічної готовності до професійної діяльності: методичні аспекти. Військово-спеціальні науки. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2015. Вип. 1. С. 30–32.

Романчук С., Людовік Т. Дискретність питань формування психофізичних якостей студентів технічної групи спеціальності мікро- та наноелектроніка. Молода спортивна наука України. Львів, 2015. С. 244–249.

Свистун В. І. Психолого-педагогічні аспекти розвитку стресостійкості військовослужбовців. Проблеми освіти. 2018. Вип. 88 (2). С. 196–205.

Федотова Л. В. Методика развития профессионально важных психофизических качеств у будущих менеджеров государственной службы средствами физической культуры : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Хабаровск, 2006. 171 с.

Фотинюк В. Г. Професійно-прикладна фізична підготовка майбутніх бакалаврів з авіації та космонавтики : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2014. 239 с.

Ягупов В. В. Морально-психологічне забезпечення : курс лекцій. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2002. 349 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.