№2 (55) 2020

Зміст

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ

ПСИХОЛОГІЯ МІГРАНТА В ДИСКУРСІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
Я. Андрушко 5-13
ПСИХОЛОГІЯ ПОВЕДІНКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ В УМОВАХ ПОЛОНУ PDF
В. Апальков 14-22
TRIGGER IN ADVERTISING AS A METHOD OF PSYCHOLOGICAL INFLUENCE ON CONSUMER BEHAVIOR PDF
Beata Barchi 23-27
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ PDF
Л. Березовська 28-36
ОСОБЛИВОСТІ СТИГМАТИЗАЦЇЇ ОСІБ З ПСИХІЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ СТУДЕНТАМИ-ПСИХОЛОГАМИ PDF
Н. Гребінь, Т. Перепелюк, М. Іаннікова 37-43
САМОСУБ’ЄКТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЗМІННІ ЙОГО ДОСЛІДЖЕННЯ У РЯТУВАЛЬНИКІВ PDF
Г. Грибенюк 44-49
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДЕСАНТНО-ШТУРМОВИХ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ PDF
А. Кириченко 50-58
ПСИХІЧНІ СТАНИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПІСЛЯ ПОВЕРНЕННЯ ІЗ ЗОНИ ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ PDF
Т. Мацевко, У. Березницька, Н. Солошенко 59-67
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ І МОТИВАЦІЇ МОЛОДІ ДО СЛУЖБИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ PDF
В. Мулява, В. Богайчук 68-74
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
С. Павлушенко 75-83
ЕМОЦІЙНЕ НАВАНТАЖЕННЯ СПОРТСМЕНІВ ПІД ЧАС ПОШИРЕННЯ ВІРУСУ «СOVID-19» PDF
О. Свідерська, К. Кочеткова 84-90
ПІДГОТОВКА ОФІЦЕРІВ ДЛЯ УЧАСТІ В МІЖНАРОДНИХ ОПЕРАЦІЯХ З ПІДТРИМАННЯ МИРУ ТА БЕЗПЕКИ ПІД ПРИВОДОМ НАТО (НА ПРИКЛАДІ МІСІЙ ISAF ТА RESOLUTE SUPPORT) PDF
Р. Ткачук 91-98
УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ PDF
Р. Торчевський 99-105
БОЙОВИЙ СТРЕС ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ЙОГО ПСИХОТРАВМУЮЧИХ НАСЛІДКІВ PDF
Л. Тютюнник 106-115
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ СТРЕСУ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ «COVID-19» У СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ PDF
О. Христук, О. Угрин 116-122
ВРАХУВАННЯ ВІКОВИХ КОГНІТИВНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДОРОСЛИХ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Т. Цибанюк, О. Крайова 123-129
КОМПОНЕНТИ ТА ПОКАЗНИКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ КОМАНДИРОМ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ PDF
С. Черевичний 130-136
АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДО БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
О. Юркова 137-144